Iată cum arătau locuitorii planetei Venus în secolul al XVIII-lea, când Îngerii lui Dumnezeu i-au revelat lui Emanuel Swedenborg acest tărâm ceresc:
“Pe planeta Venus există două tipuri de oameni care au caractere opuse. Unii sunt blânzi şi umani, în timp ce alţii sunt fioroşi, aproape ca nişte animale sălbatice. Cei care sunt blânzi şi umani pot fi văzuţi de partea cealaltă a lumii lor, cei care sunt fioroşi şi aproape ca nişte animale sălbatice se găsesc pe partea dinspre noi. (Probabil că aici Swedenborg se referă la felul în care erau ei organizaţi geografic pe planeta lor, în raport cu Terra – n. autorului).
Spiritele lui Mercur se află într-o deosebită armonie cu aceste spirite de pe Venus. Ele deţin îndemânarea şi abilitatea de a crea împreună, în întregul Univers, valori materiale, intelectuale şi artistice, ori de câte ori sunt solicitate. Pentru că – trebuie să ştiţi – spiritele locuitorilor de pe Mercur şi spiritele fiinţelor deosebit de sensibile de pe Venus călătoresc foarte uşor împreună, fiind foarte bucuroase ori de câte ori sunt chemate să participe la elevarea estetică şi informaţională a locuitorilor din lumile cărora le este permis să ajute.
În ceea ce priveşte natura şi sursa sălbăticiei celorlalţi venusieni, am aflat că aceasta se datora faptului că le place foarte mult să fure şi să mănânce ceea ce au furat. Ei sunt în cea mai mare parte giganţi. De exemplu, oamenii din lumea noastră le ajung doar până la nivelul ombilicului. Sunt proşti şi nu au nici un interes pentru Cer sau pentru viaţa veşnică, ci se îngrijesc doar de terenurile şi de turmele lor.” (Emanuel Swedenborg – Pământurile Universului, Editura Sapientia, Bucureşti, 2003)

Se cuvine să comentăm aici aceste sumare dar preţioase informaţii. Sunt uşor de recunoscut aici două tipuri de fiinţe: cele interesate de evoluţie şi, în general, de alt tip de valori decât cele strict materiale, şi cele interesate numai de valorile concrete ale vieţii fizice. Atunci când vechii astronomi-astrologi au asemănat cele două planete – Venus şi Terra – cu siguranţă că ei au avut în vedere şi tendinţele evolutive comune la nivel planetar. Citându-l pe Iisus, “cine are urechi de auzit, să audă”. Dacă ne amintim şi articolul dedicate planetei Venus (vezi Magazinul Mirabilys nr. 2 din 7 mai 2005) care prezintă infernul existent acolo, avem cumva “pe viu” viitorul inevitabil al planetei noastre şi al civilizaţiei umane actuale, în cazul în care actuala rasă umană continuă să trăiască ruptă şi rătăcită de Creatorul ei Suprem, Dumnezeu. Celor interesaţi de istoria acestei planete chiar le recomandăm cărţile lui Robert Charoux (Cartea marilor mistere, Cartea lumilor uitate, Cartea stăpânilor lumii) în care se fac dese şi interesante referiri la istoria acestei planete. Iată una dintre ele: “Desemnarea planetei Venus ca patrie de origine a zeilor se explică prin faptul că, în urmă cu 5000 de ani, această planetă de o strălucire deosebită s-a intercalate în sistemul nostru solar între Pământ şi Mercur. Mai înainte, ea nu exista în universal nostru vizibil.” (Cartea stăpânilor lumii – Editura Lucman, Bucureşti).

Planeta Venus este, într-adevăr, o planetă interesantă. Nici o alta dintre cele zece care alcătuiesc sistemul nostru solar nu se bucură de o atenţie astrologică echivalentă. Nici o alta nu beneficiază de o semnificaţie atât de complexă precum ea. Astrologia karmică, de exemplu, ia în discuţie o configuraţie planetară particulară, ce atrage atenţia asupra unui bagaj karmic strict individual, de natură relaţională. Această configuraţie, numită yodul lui Venus, se bazează pe Semnele zodiacale Taur, Balanţă (domiciliile planetei) şi Peşti (semnul exaltării sale). Ele indică valorile noastre materiale (Taur), valorile noastre estetice (Balanţă) şi valorile noastre interioare, spirituale, de la nivelul cărora începe legătura cu planul afectiv universal, cu iubirea necondiţionată, şi comuniunea sau chiar identificarea cu conştiinţa christică. Influxul astral al Semnului zodiacal taur ne conferă capacitatea de a iubi viaţa, influxul astral al Semnului zodiacal Balanţă ne conferă capacitatea de a iubi oamenii iar influxul astral al Semnului zodiacal Peşti ne conferă capacitatea de a-l iubi pe Dumnezeu.
Yodul lui Venus – în aspectul său arhetipal – prezintă planeta Venus în Balanţă şi alte două în Semnele mai sus menţionate, Taur şi Peşti. Nici o altă planetă nu poate forma un yod folosind poziţiile sale în domiciliu şi exaltare. De asemenea, configuraţia este foarte rară exact în această alcătuire, putând fi întâlnită în diverse alte forme. Acest tip de karmă individuală atrage atenţia că nativul a cunoscut vieţi anterioare lipsite de orice fel de afecţiune, aducând cu el o karmă sentimentală pe care o poate depăşi armonie, echilibru, dăruire, dragoste, înţelegând că singura modalitate rapidă de evoluţie este iubirea.
Însuşi Dumnezeu spune despre această planetă următoarele:
“7. (…)Iar locul unde brâul pare să se fi întregit din nou (este vorba despre Calea Lactee – n. red.) trebuie să vă reamintească împăcarea pe care Eu, Iubirea eternă, am mijlocit-o între Divinitatea sacră şi intangibilă şi voi, care v-aţi dovedit necredincioşi şi păcătoşi faţă de Ea.
9. Într-o zi, această lacrimă va răsări pentru voi şi pentru urmaşii voştri sub forma frumoasei stele a dimineţii, cea care va dărui lumină popoarelor Pământului ce vor păşi în timpurile viitoare pe calea deschisă de Adam şi Eva. Ea va spăla murdăria păcatului de pe faţa Pământului şi va curăţa lacrimile voastre de căinţa şi durerea pricinuite de amăgirea şarpelui.” (Jakob Lorber – Casa Domnului, vol. I, pag. 48, Editura Vydia, Braşov, 2002)
*
Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus: calităţi pe care le oferă – plăcere, senzualitate, fericire, estetism, iubire, armonie. Calităţile care îl reprezintă: abundenţa şi împlinirea tuturor dorinţelor. Energia fundamentală de care răspunde în întregul Univers se numeşte, în tradiţia hindusă garbopathi, creativitatea.
Acest înger este unul foarte special, care ocroteşte dorinţele tuturor fiinţelor umane şi contribuie la realizarea şi împlinirea lor. Împreună cu îngerul sferei de forţă planetară a Lunii, el se îngrijeşte în mod deosebit de esenţa iubirii umane şi veghează permanent la armonizarea noastră afectivă şi erotică. El modulează, atât pentru locuitorii Terrei cât şi pentru alte fiinţe din Univers, influxurile astrale ale Semnelor zodiacale Taur şi Balanţă.
Locul pe care îl ocupă în tema noastră natală Semnul zodiacal Taur reprezintă domeniul de viaţă în care învăţăm să avem grijă de bunurile noastre de orice fel. Graţie influxului astral al Semnului zodiacal Taur manifestăm iubirea faţă de abundenţa vieţii, bunurile materiale trebuind să fie ocrotite de către noi, nu posedate, pentru că ele nu ne aparţin decât temporar. Aici învăţăm despre legea prosperităţii inimii şi despre recunoştinţă, aici ne exersăm capacitatea de a proteja aceste bunuri şi de a le valoriza, deopotrivă în folosul nostru şi al celorlalţi, aici ne exprimăm puterea de a aprecia abundenţa vieţii pe această planetă şi de a o proteja. Toate bunurile sunt, în realitate, ale lui Dumnezeu iar tot ce ne înconjoară este Dumnezeu şi formele Lui multiple de manifestare în lumea fizică. Înţelegând toate acestea, noi începem aici procesul de transfigurare creatoare concretizat prin talentul de a vizualiza, de a crea şi de a structura iubirea prin simţuri.
Graţie influxului astral al Semnului zodiacal Balanţă iubim oamenii. În acest domeniu de viaţă ne bucurăm de abundenţa afectivă, de care nu trebuie să devenim însă dependenţi, deoarece singura iubire pentru care trăim cu adevărat este iubirea de Dumnezeu. În relaţiile noastre umane în general şi în cele de cuplu în special noi exersăm permanent această iubire supremă, şi iată de ce. Locul pe care îl ocupă în tema noastră natală acest Semn zodiacal reprezintă domeniul de viaţă care va fi supus unui proces spiritual deosebit numit “transfigurare”. Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus ne învaţă temperamentul afectuos, deschis, onest, prietenos, datorită căruia aplanăm cu uşurinţă conflictele de orice fel. Viziunea armoniei şi a frumuseţii pe care am dobândit-o graţie influxului astral al Semnul zodiacal Taur transformă, sub ghidarea acestui înger, urâtul în frumos şi plăcutul în util. Procesul de transfigurare se revarsă asupra tuturor celorlalţi, ajutându-ne să înţelegem că suntem cu toţi fiii aceluiaşi Tată. În relaţiile de cuplu manifestăm apoi conştiinţa maturităţii noastre spirituale care, în jocul erotic, ne pune în rezonanţă cu perechi cosmice de zei şi zeiţe. În acest fel, fiecare femeie devine o zeiţă, o mare energie cosmică concretizatoare, şi fiecare bărbat devine un zeu, o mare energie cosmică conceptuală. Fuziunea amoroasă nu mai este o împerechere, o satisfacere a instinctelor, ci participarea noastră conştientă şi activă la creaţia permanentă a lumilor din întregul Univers, prin ghidare şi protecţie divină. Asta înseamnă transfigurare creatoare şi de aceea fuziunea erotică, realizată cu consacrare şi cu continenţă sexuală, devine cea mai rapidă cale de a fi una cu Dumnezeu.
Este bine să reţinem că noi nu doar primim, ci şi emitem în Macrocosm. Mai ales în timpul fuziunii amoroase este important ce emitem şi de pe ce poziţii. Dacă avem nevoie să descoperim echilibrul, perspectiva justă asupra vieţii şi armonia, nu trebuie decât să ne focalizăm asupra acestei Case, dar şi asupra inimii, pentru a simţi conexiunea cu iubirea necondiţionată, pe care Dumnezeu ne-o oferă clipă de clipă prin Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus.
Arhetipurile masculin şi feminin ale sufletului pe care le dinamizează şi le susţine acest înger sunt iubitul ideal şi fascinatoarea. Dacă în noi sunt active, în mod armonios, aceste arhetipuri, noi devenim nişte “dăruitori de iubire” şi de împlinire erotică plenară a celuilalt, mai ales atunci când fuziunea amoroasă respectă etapele spirituale principale – consacrarea, transfigurarea, continenţa sexuală.
Ideea-forţă a Îngerului sferei de forţă planetară a lui Venus: Iubirea mea vine de la Dumnezeu, şi tocmai de aceea ea este infinită.
Metalul de rezonanţă cu sfera de forţă planetară a lui Venus este cuprul nativ.
Esenţele de rezonanţă cu Îngerul acestei sfere de forţă sunt conţinute în parfumul de trandafiri, de mosc, de santal, de camfor şi de nard. O floare care miroase (deci care are parfum) este o floare care a sublimat energia minerală, grosieră, din pământ, prin sevă, într-o esenţă volatilă, subtilă, prin care îl slăveşte pe Dumnezeu.
Plantele medicinale, fructele şi legumele care amplifică rezonanţa cu Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus şi cu energia elevată a acestei planete sunt avocado, brusturele, caisul, căpşunul, cireşul, coacăzele, creţuşca, creţişoara, fasolea, fragii, lalelele, lintea, mărul, mesteacănul, murele, nalba mare (mai ales rădăcina), năutul, nemţişorul de câmp (care se administrează în cazuri de sterilitate severă), nemţişorii (sau colţunaşii), nuca de cocos, pătlagina, piersicul, socul, trandafirul, untişorul, vanilia, violeta, zmeura.
Aceste plante pot fi folosite sub formă de ceai obţinut prin infuzie, sub formă de condimente folosite zilnic la mâncare, sub formă de macerat la rece sau ca pulbere administrată sublingual 10 minute, din 6 în 6 ore (după ce plantele au fost râşnite în cantităţi mici şi apoi cernute pentru a se obţine o pulbere fină). Maceratul la rece se obţine astfel: plantele mărunţite de lasă în apă la temperatura camerei timp de 6-8 ore, după care se strecoară şi se bea, de preferat cu înghiţituri mici, după ce lichidul a fost ţinut în gură câteva secunde, pentru a i se simţi bine gustul; cantitatea de plante pentru macerat este o lingură de plantă/amestec de plante la o cană (250 ml) cu apă plată sau de izvor.
Ziua de post, cu consacrarea roadelor postului către Dumnezeu, pentru a intra în comuniune cu Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus, este vinerea.
Putem lucra cu Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus sau cu plantele menţionate, pentru dinamizarea şi amplificarea feminităţii şi a creativităţii, pentru combaterea sterilităţii fizice şi afective, pentru depăşirea perioadelor de criză materială şi financiară, pentru dobândirea capacităţii de a ajuta necondiţionat, pentru transcenderea tuturor conflictelor şi dificultăţilor relaţionale, pentru a întâlni fiinţa ideală pentru noi, pentru a avea relaţii de cuplu armonioase. Din punct de vedere medical, putem invoca Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus, prin mijloacele enumerate mai sus, pentru a întrerupe rezonanţele malefice care generează şi menţin bolile venerice, dependenţa sexuală, ataşamentele de orice fel de bunuri materiale, de bani şi de fiinţele iubite (dependenţă şi ataşamente care generează bolile de lungă durată), pentru a grăbi vindecarea anumitor boli de piele, a anemiei, a bolilor renale şi chiar a unor boli genitale, pentru a elimina cauzele bolilor de tip O.R.L. şi ale tuturor tulburărilor endocrine. De asemenea, Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus ne poate ajuta să depăşim traumele afective şi/sau psiho-mentale care generează tulburări de dinamică sexuală şi/sau de apetit erotic, susţinându-ne în dobândirea şi manifestarea unei sexualităţi sănătoase şi armonioase.
Invocarea îngerului sferei de forţă planetară a lui Venus se poate face oricând, totul este doar ca noi să avem la dispoziţie minimum 30 de minute în care să nu ne deranjeze nici un telefon, nici o fiinţă, nici o urgenţă din viaţa socio-profesională. Este necesar să ne retragem într-un loc liniştit, frumos amenajat, unde am aerisit şi am folosit o lampă de aroma-terapie, practicând o interiorizare cât mai profundă. În această atmosferă liniştită, calmă, curată, “coborâm în inima noastră” şi vorbim acolo pe îndelete acestui înger, după care suntem atenţi la ce se petrece în fiinţa noastră. Putem primi un răspuns imediat, sub forma unui gând sau a unei idei, sau un răspuns mai “lent”, sub forma unor evenimente plăcute, pentru unii inexplicabile, în zilele care urmează. Totul este să fim atenţi la ceea ce se petrece în noi şi în afara noastră.
Momentul cel mai bun însă pentru astfel de practici spirituale este dimineaţa sau amiaza zilei de vineri. Ele ne ajută să intrăm într-o stare de profundă comuniune cu Îngerul sferei de forţă planetară a lui Venus, dar şi în rezonanţă cu Venus natal, cu tipul de energie venusiană pe care am primit-o la naştere în conformitate cu bagajul karmic specific acestei existenţe.


CURSURI DE ASTROLOGIE
Diplomă recunoscută de Ministerul Muncii.
Formator Gabriela Apostol.
Pentru înscrieri, structura şi durata cursurilor detalii aici...

COȘ DE CUMPĂRĂTURI

0 produse 0,00 RON
Vezi coș de cumpărături

AUTENTIFICARE

Bine ai venit pe pagina Mirabilys. Ca utilizator înregistrat ai acces la arhiva de articole.

Ţine-mă minte