Sari la conținut

Lansarea proiectului „Digital în Centru”

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu MAGAZINELE OASIS S.R.L., implementează începând cu data de 23.09.2022 proiectul „Digital în Centru”, ID SMIS 142903, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/142903.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 310 de angajați Regiunea de Dezvoltare Centru urmarind asfel cresterea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

Cursuri de iniţiere în competenţe informatice

Cursuri de perfecţionare în competenţe digitale

Programe de formare digitală destinate specialiștilor IT

Cursuri care vor viza digitalizarea marketingului

Sprijin acordat întreprinderilor în vederea organizării de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale

Rezultate:

3 întreprinderi introduc programe de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului

280 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competenţele în sectoarele

economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant

33 întreprinderi sprijinite

310 angajaţi care beneficiază de programe de formare

6 evenimente de conștientizare

woman with headset speaking over a condenser microphone
Etichete: