Fenomenul de rezonanţă
Cel mai important, extraordinar şi minunat fenomen care se produce în manifestarea vieţii pe pământ este fenomenul de rezonanţă.
Pentru a înţelege mai bine, să efectuăm o experienţă simplă, la îndemâna oricui.
Aşezăm pe o bucată de sticlă sau pe un platou de lemn cu suprafaţa netedă, un pumn de nisip fin. Apropiem de nisip o chitară şi ciupim o coardă oarecare. Vom observa că undele produse de vibraţia coardei vor influenţa nisipul şi îl vor mişca. Deplasarea nisipului nu va fi haotică ci va avea o formă bine determinată. Cu toate că nu am văzut undele sonore produse de vibraţia coardei, ele se manifestă prin structurarea unor forme armonioase a nisipului.
Executăm o a doua experienţă.
Aşezăm chitara cu coardele în sus pe o masă. Emitem cu putere, vocal, sunetul LA. Datorită legii rezonanţei, coarda LA a chitarei va intra în vibraţie şi va suna la unison cu sunetul LA emis vocal. Dacă emitem vocal sunetul RE, atunci coarda RE a chitarei va suna la unison cu sunetul RE emis vocal …
La fel se întâmplă când doi oameni se îndrăgostesc, ei rezonează la unison. De asemenea, când doi oameni se urăsc, ei rezonează (evident negativ) la unison.
Prin analogie, atunci când fiinţa umană emite anumite vibraţii se pune în rezonanţă la unison cu Energiile Universului. Fenomenul de rezonanţă stă la baza tuturor proceselor ce se manifestă în Univers. Cunoaşterea fenomenului de rezonanţă este de cea mai mare importanţă. Dacă cunoaştem acest fenomen şi îl controlăm, întregul Univers ni se va deschide.
Există şi aplicaţii practice, care se bazează pe acest fenomen, ca de exemplu bobina Tesla (transformatorul rezonant). Bobina Tesla se alimentează de la reţea sau baterii. Ea ridică tensiunea până la sute de mii de volţi fără să scadă amperajul (aşa cum se întâmplă la un transformator obişnuit). În prezenţa bobinei, fără cabluri electrice, se aprind becuri fluorescente.
În Univers există mai multe forme de energii. Oamenii pot avea acces la aceste energii prin fenomenul de rezonanţă, pentru că tot ceea ce există în Macrocosmos există şi în fiinţa umană (Microcosmos) şi tot ceea ce există în om (Microcosmos) există şi în Univers.
În Microcosmosul lăuntric al fiinţei umane există 7 sisteme fundamentale de recepţie şi emisie. La fel, există şi în Univers 7 game fundamentale de vibraţii. Cele din fiinţa umană se numesc chakras. Ele sunt focare de putere.
Rezonanţa are loc atunci când frecvenţele sunt apropiate. De exemplu, când vrem să “prindem” un post de emisie la radio, ca să putem recepţiona emisiunea, mişcăm scala aparatului, până când suntem pe frecvenţa potrivită. La fel se întâmplă cu chakrele. Trebuie create anumite condiţii pentru a putea rezona la unison cu Energiile Macrocosmice.
Chakrele sunt atât de fine încât nu se pot vedea cu ochiul liber. Doar cei înzestraţi cu calităţi deosebite le pot percepe, prin clarviziune. Există dovezi incontestabile ale existenţei lor, de-a lungul a mii de ani. În 1996, dr. Voll, medic austriac, obţine punerea în evidenţă a chakrelor (prin perfecţionarea  efectului Kirilian) precum şi al punctelor şi meridianelor din acupunctură (nadis-uri).
Rezonanţa există şi pentru cei cu deficienţă de vedere şi/sau de auz. O curiozitate pe care o ştiu mai puţini, se referă la Beethoven. În faza avansată de surzenie el îşi dorea să perceapă sunetele muzicale pe care le compunea. Foarte mulţi s-au întrebat cum mai putea compune? Transmiterea (conducerea) sunetului prin lemn şi oase îi permitea acest lucru. El ţinea o vergea de lemn între dinţi, sprijinind un capăt pe tăblia pianului. Transmiterea sunetului până la urechea internă se efectua prin lemn şi oasele cutiei craniene (numai prin corpuri solide) pentru că cea prin aer nu mai avea efect pentru el.
Întregul Univers este în stare de vibraţie şi fiecare lucru îşi generează o frecvenţă a sa proprie, unică. Îmbobocirea unei flori emană anumite sunete care împreună cu cele ale arborilor, ale ierbii… formează o muzică divină.
Fiecare  încăpere/cameră (spaţiu) are o vibraţie a sa proprie. Obiectele care se află în acest spaţiu, materialele din care sunt făcute, forma lor, fiinţele care au locuit în acel spaţiu, etc. emit vibraţii/sunete subtile. Toate acestea la un loc formează “o orchestră“.
Există o modalitate, relativ simplă, de a afla sunetul subtil predominant al acelei încăperi. De exemplu, emitem vocal, energic, vocala U pe frecvenţa DO (261,624Hz în gama egal temperată). Încercăm şi alte frecvenţe: RE, MI etc. În momentul, în care sunetul pe care îl emitem vocal reverberează la unison cu cel al încăperii, vom observa cum creşte volumul de audiţie. În acest fel putem verifica fiecare încăpere a casei în care locuim. Astfel, dacă dorim, vom putea modifica vibraţia acelei încăperi folosindu-ne de mijloace adecvate. Mulţi au avut experienţa arătată anterior, în baie. De asemenea, când o încăpere este goală, “răsună” când vorbim acolo. Dacă aşezăm obiecte (pat, birou etc.) ele vor absorbi din energia emisă vocal.
Tot ce există, orice lucru (de exemplu o cană) este în esenţă vibraţie. De exemplu, o piatră este reflexia unei stări vibratorii. Fizica cuantică confirmă faptul că substanţa este vibraţie. Dacă pătrundem în lumea microscopică vom constata că în jurul unui nucleu gravitează un anumit număr de electroni. Orbitele, forma şi numărul  electronilor dau frecvenţe vibratorii specifice, fiecărei substanţe în parte. La urma-urmei nu există nimic solid, ci o undă care se învârteşte la infinit în jurul esenţei/nucleului. Fiecare obiect este o mişcare, o vibraţie infinită (în interior şi în exterior) care se învârte cu o viteză de rotaţie extraordinară.  Atunci când se intervine şi se divide sau opreşte această vibraţie, obiectul se transformă în altceva. De exemplu un lemn care arde într-o sobă se transformă în cenuşă. De asemenea, la o fiinţă, atunci când această tainică vibraţie se opreşte, apare aşa-zisa moarte. De fapt corpul acelei fiinţe se transformă în altceva, iar SPIRITUL, ATMAN sau cum vreţi să-L numiţi trece în alt înveliş pentru o nouă treaptă de evoluţie. Această esenţă  este  nemuritoare, indestructibilă.
Oamenii sunt făcuţi din vibraţie. Fiecare din noi avem propria noastră vibraţie. Deoarece fiecare lucru/fiinţă vibrează, înseamnă că implicit el emite un sunet. În revista ştiinţifică ”21st Century Science and Technology” (U.S.A.) din lunile martie-aprilie 1989, Warren J. Hamerman, după mai multe studii ştiinţifice afirmă că fiinţa umană (materia sa organică) produce o frecvenţă de un sunet cu patruzeci şi două de octave mai înalt decât nota DO5 (261,624Hz în gama egal  temperată). Dacă facem un calcul, atunci acest sunet atinge 570 de trilioane de ori pe secundă, ceea ce ne poate permite să înţelegem potenţialul extraordinar al omului. Fiinţa umană este plină de frecvenţe intersectate unele cu altele, ceea ce generează o adevărată ”simfonie cosmică”.
Revenind la chakre, ele nu se află pe corpul fizic ci îşi au proiecţia pe corpul subtil energetic, care este ca un înveliş al corpului fizic şi foarte aproape de el. Menţiunile de mai înainte sunt doar corespondenţe în corpul fizic. Dacă chakrele sunt activate în mod armonios,atunci şi fiinţa umană excelează în sănătate, bucurie şi fericire. După cum am văzut, fiecare chakră este răspunzătoare de anumite calităţi. Este posibil ca toate chakrele să fie armonioase. Sau două,  trei… Activarea armonioasă a una, două, trei… chakre se poate face pe rând (câte una) sau simultan (mai multe), în funcţie de condiţiile şi necesităţile create de noi (la voinţa noastră) sau de mediul exterior (destin\karma).
Fenomenul de rezonanţă ne pune în legătură cu Energiile Macrocosmice prin frecvenţe subtile foarte precise. Fiecărei chakre îi corespunde o anumită frecvenţă. Iată tabelul din sistemul gamei egal temperată:

CHAKRA NOTA FRECVENŢA(Hz)
MULADHARA CHAKRA DO 5 261,624
SWADHISTHANA  CHAKRA RE 5 293,666
MANIPURA CHAKRA MI 5 329,630
ANAHATA CHAKRA FA 5 349,228
VISHUDDHA CHAKRA SOL 5 391,995
AJNA CHAKRA LA 5 440
SAHASRARA SI 5 493,882


Caracteristicile generale ale categoriilor de sunete
Prin sunet se înţelege o undă elastică aptă să impresioneze aparatul auditiv al omului. Asemenea undă poate avea o formă simplă sau mai complicată. Următoarea clasificare s-a realizat după forma oscilaţiei care generează fenomenul.
1. Sunet simplu (pur). Este produs de o oscilaţie/vibraţie armonică (sinusoidală). Are în spectrul său acustic o singură linie. Sunt în general reci, fade, fără ”culoare”. Sunt emise de puţine instrumente clasice, uneori numai în anumite registre ale lor, mai nou de instrumentele muzicale electronice.
2. Sunet complex (compus). Este produs de o oscilaţie/vibraţie complexă şi conţine mai multe sunete simple. Frecvenţele pot să constituie sau nu o serie armonică. Aici se încadrează sunetele celor mai importante instrumente muzicale, vocalele, sunetul sirenelor şi al claxoanelor, şuierăturile unor motoare, zumzetul şi bâzâitul unor insecte etc.
3. Zgomotele sau sunetele amuzicale.
Urechea umană normală poate diferenţia aproximativ 20 de sunete (fără a putea preciza sau evalua mărimea treptelor). În domeniul sunetelor utilizate în muzică, aparatul auditiv la un om sănătos, percepe distinct un număr de aproximativ 1450 de sunete (de la Do=16,35Hz la Do=8.372 Hz, la orga mare cu nouă octave şi la instrumentele electronice).
Sunetul muzical are o accepţiune bisemantică deoarece are o cauză şi un efect:
- o vibraţie acustică capabilă să producă o senzaţie auditivă prin unda sonoră propagată (fenomen  auditiv)
- efectul acestei unde asupra aparatului auditiv, senzaţia însăşi (fenomen subiectiv)
Astfel putem vorbi despre sunete audibile şi sunete neaudibile, ca şi despre sunete (armoniu) auriculare pe care urechea le aude, fără a fi totuşi produse de vibraţii exterioare ei.


Într-o clasificare bazată pe frecvenţa de vibraţie sunetele se împart în:
- infrasunete (frecvenţe sub 16 Hz). De exemplu undele seismice sau bătăile inimii.
- sunete (frecvenţe între 16-20 Hz şi 16.000-20.000 Hz). Sunt cele percepute în mod normal de urechea  umană.
- ultrasunete (frecvenţe peste 20.000 Hz). Sunt produse şi utilizate în electrotehnică şi cosmetică. Liliacul şi delfinul emit ultrasunete.
- hipersunete (frecvenţe mult mai mari, compatibile cu ceea a luminii, adică a oscilaţiilor electromagnetice)
Oscilaţiile infrasonore, infrasunetele cu frecvenţe sub 16 Hz, sunt simţite de întregul corp omenesc, dacă îl solicită o energie suficient de mare. Aceste oscilaţii sunt numite de obicei trepidaţii şi devin supărătoare dacă au frecvenţe de 6-9 Hz. Cei care cunosc mai multe aspecte ezoterice, ştiu că vibraţiile pot fi modificate şi controlate prin anumite metode/tehnici. Corpul uman poate intra în rezonanţă cu infrasunetele, produse de motoare sau alte maşini speciale. În acest caz, creşte amplitudinea trepidaţiilor şi efectele sunt supărătoare şi distructive, provocând chiar boli.
Domeniul audibilului se întinde între 16-16.000 Hz. Benzile sonore  de  la  marginile  acestui  domeniu  sunt  lipsite  de  caracter muzical. Urechea nu percepe cu exactitate înălţimea sunetelor respective şi nici valoarea intervalelor muzicale dintre ele.
Anumite energii pot fi modulate pe frecvenţe specifice de vibraţie, astfel încât ele pot să genereze de exemplu un stop cardiac sau o stare de bucurie (stări ce vor părea ca fiind normale).
Lungimea de undă este distanţa parcursă de un sistem de unde în timpul unei perioade.
Acum este mai uşor să înţelegem de ce într-un câmp deschis sunetele se disting altfel decât într-o încăpere. Sau de ce tropotul de cal se aude mai bine dacă lipim urechea pe pământ, iar zgomotul unui tren lipind urechea de şina de oţel al linei ferate.
Nu este necesar să ne construim o sală specială, cu acustica calculată, ci doar să ne folosim de ceea ce ştim, în funcţie de posibilităţile noastre.
Un fenomen acustic vestit în istorie este cel de la fostele cariere de marmoră "Latomiae" de  lângă  Siracuza (Sicilia), numită astăzi  "Le Tagliate". Aici, Dionysios cel Bătrân (431-368 î.e.n.) a construit o închisoare formată dintr-o sală foarte lungă şi înaltă, din peretele căruia pleca o conductă îngustă. Aceasta, pe măsură ce înainta în masivul de piatră, îşi mărea diametrul şi urma larg curba spiralei unei căsuţe de melc. Această formă de volută spaţială amplifica foarte mult sunetele, prin reflexii multiple succesive, încât din afara sălii se putea auzi bine ce vorbeau cei închişi acolo. Închisoarea a fost numită ”urechea lui Dionysios”.
Fenomenele de reflexie a sunetelor au o deosebită importanţă în sălile destinate spectacolelor sau altor manifestări. Încă din antichitate s-a atins anumite nivele ale calităţilor sonore ce pot fi ilustrate prin exemplul amfiteatrului în formă de potcoavă da la Epidaur (Grecia) cu o capacitate de 17.000 de locuri. Foşnetul unei hărţi pe scenă sau paşii omului se aud până la ultimele rânduri de sus.

Muzicoterapia
Din momentul în care ne naştem corpul fizic este supus uzurii. În fiecare clipă miliarde de celule mor şi doar câteva milioane se refac. Cauzele sunt multiple: stresul, oboseala, alimentaţia etc. Pentru menţinerea în bună stare a fiinţei umane este necesar a face ordine în viaţa noastră. Avem un bagaj cu care venim în această lume. Depinde doar de noi înşine să îl consumăm cât mai raţional, pentru a trăi cât mai bine din punct de vedere calitativ, a ne bucura de viaţă din plin, de a fi fericiţi.
Datorită acţiunilor pe care le-am făcut în alte vieţi (bune sau rele) o viaţă a unei fiinţe umane este presărată cu “programe” karmice. Exact la momentul potrivit ele se declanşează pentru a primi plata (bună sau rea). În general, oamenii se plâng că viaţa lor este plină de probleme şi mai puţine bucurii.
Pentru ca programul karmic să nu se declanşeze, Dumnezeu, în infinita Sa compasiune ne-a oferit posibilitatea ca să le anulăm prin menţinerea unei vibraţii înalte. Dacă coborâm vibraţia ele se declanşează.
Cum putem menţine vibraţii înalte şi ce sunt ele?
Să nu înjurăm, să nu furăm, să spunem adevărul, să întreţinem o gândire pozitivă, să iubim etc.
De asemenea este important să avem grijă de corpul nostru fizic şi să nu îl îmbâcsim cu toxine sau “balast” pentru stomac. Indiferent ce corp avem, gras sau slab, înalt sau scund, să ne acceptăm aşa cum suntem. Nu acest lucru este important. Importantă este hrana pe care o mâncăm. Trebuie să observăm ce alimente ne fac bine şi care nu. Să avem o alimentaţie în care să predomine cerealele, fructele, legumele, laptele, ouăle…
Legătura pe care o facem între alimentaţie, menţinerea unei vibraţii înalte şi muzică este evidentă, deoarece dezechilibrele fac fiinţa umană nesimţitoare la vibraţiile subtile benefice.
Pentru o fiinţă cu o vibraţie joasă este de neînţeles ceva ce el nu percepe, este ca şi când aşa ceva nu există.
Dintre metodele neconvenţionale, muzicoterapia poate avea un rol în ameliorarea sau chiar vindecarea unor tulburări ale creierului,datorită efectului pe care îl au undele .
Muzicoterapia poate ajuta la dinamizarea benefică excepţională a creierului. În plus, muzicoterapia nu are doar rol medicinal ci şi spiritual.
Este bine să ştim despre existenţa acestor unde, pentru că astfel vom şti ce se petrece în creierul nostru, cum să facem corelaţiile necesare şi cum să acţionăm pentru o mai bună funcţionare a lui.
S-au realizat experienţe foarte interesante folosindu-se anumite sunete sau fraze muzicale. S-au constatat rezultate de-a dreptul excepţionale, folosindu-se diverse tehnici\metode, prin modificarea acestor unde cerebrale în sens profund benefic.
Eficienţa creşte dacă se folosesc căştile audio (atenţie la volum!).
Modificarea stărilor emoţionale a creierului se poate face şi cu ajutorul aşa-ziselor “sunete tăcute“ (infrasunete sau ultrasunete) propagate acustic sau vibratoriu, prin difuzoare, căşti audio sau traductori piezo-electrici. Acestea nu sunt percepute de urechea umană ca sunete muzicale melodioase. Uneori se percep anumite sunete, dar în general nu “auzim” cu urechile. După cum am văzut anterior, fiinţa umană este sui-generis o ”staţie” de emisie-recepţie. Iată  o nouă dovadă că oamenii pot recepţiona şi alte informaţii de natură subtilă.
De exemplu dr. Oliver Lowery din Norcross, Georgia (S.U.A.) a realizat patentul S.U.A. nr. 5159703/27.10.1992, numit “Sistem de Prezentare Subliminală Tăcută”.
Aceasta tehnologie a pus la punct un sistem de operare a sunetelor tăcute asupra creierului. S-au realizat înregistrări ”model” ce conţin anumite stări emoţionale.
“Semnăturile” emoţionale apar datorită folosiri undelor alfa-theta, obţinute la cele mai performante electroencefalografe (EEG) din lume. Aceste aparate au un raport de amplificare de 200.000, faţă de cele obişnuite (care au un raport de amplificare de 50.000).
Această tehnologie poate fi transmisă direct în creier din imediata apropiere sau de la distanţă folosind frecvenţele radioului şi al televiziunii.
Informaţiile transmise subliminal, le fac imposibil de detectat, încălcându-se în acest fel dreptul oamenilor la liberul-arbitru (libertatea de a alege).
Acest sistem tehnologic trebuie folosit doar în Scopuri Benefice.
Din păcate anumite forţe oculte folosesc anumite radiosonde care operează în gama de frecvenţă de la 425-450 MHz. Aceasta reprezintă una din “frecvenţele fereastră” prin care se pătrunde în conştiinţa umană.
Undele cerebrale pot fi controlate, iar ca urmare a acestui control se modifică frecvenţele pulsului şi amplitudinea sa în corespondenţă cu diferitele funcţii biologice. Chiar dacă pare fantastic, în acest mod se pot controla gândurile, stările sufleteşti şi sănătatea unor persoane.
Există chiar şi arme cu “sunete tăcute” de 1800MHz şi 900MHz.
Bombardarea cu sunete tăcute de 900MHz pot determina apariţia colapsului neurologic şi a tumorilor cancerigene prin modificarea acidului ribonucleic (ARN) din celule, astfel încât secvenţele genetice sunt dezorganizate.
Frecvenţele de 6,54 Hz produce depresie…
Se  mai  folosesc   frecvenţele  de  91, 147, 153, 197, 447, 456, 853, 912…
Există o hartă cu frecvenţele ce produc dezechilibre şi o alta care produce armonie în fiinţa umană.
Aici, doar tragem un semnal de alarmă, deoarece aceste frecvenţe se folosesc în radio-televiziune şi în telefonia mobilă.
NIMENI, NICIODATĂ, NU ARE DREPTUL, SUB NICI-O FORMĂ, PENTRU NICI-UN MOTIV, SĂ FOLOSEASCĂ, NICI UN FEL DE TEHNOLOGIE ÎN DEFAVOAREA OMULUI!           
Cei care acţionează astfel îşi atrag o karmă terifiantă.

| Dorin Achim | Muzicoterapeut |

COȘ DE CUMPĂRĂTURI

0 produse 0,00 RON
Vezi coș de cumpărături

AUTENTIFICARE

Bine ai venit pe pagina Mirabilys. Ca utilizator înregistrat ai acces la arhiva de articole.

Ţine-mă minte